Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

8 czerwca 2015

Rewolucyjna teoria ewolucji - 8.06

Teoria Darwina nosi w sobie ciężar gatunkowy teorii heliocentrycznej Kopernika, myśli Newtona czy Einsteina. W książce przedstawiona została długa i trudna droga do teorii ewolucji.

Trudna i długa, bo Darwin nie był ani wykształconym biologiem, ani szczególnie uzdolnionym pisarzem. Do wniosków, które zszokowały ówczesny świat i do umiejętnego ich przedstawienia doszedł uporczywą, metodyczną pracą, np. samodzielnie uczył się treściwie pisać. Jest to godne podziwu tym bardziej, że Karol (Charles) Darwin był w ciągu całego swojego życia człowiekiem bardzo schorowanym.


W jego pracy naukowej, która wówczas w dużym stopniu miała charakter eksperymentalny, pomagała mu pozycja człowieka należącego do środowiska tzw. gentelmanów oraz to, że był zamożny: na początku finansował go ojciec, potem już sam świetnie prosperował, dzięki licznym i często wznawianym publikacjom. Swą historyczną teorię ewolucji oparł na obserwacjach, zarówno świata martwego (badania geologiczne), jak i żywego, roślinnego oraz zwierzęcego, a konkluzje wyprowadził z prawidłowego skojarzenia faktów. 


Jednak niełatwo było Darwinowi się przebić, głównie z powodu rozbieżności jego koncepcji i praw wiary. Był gromiony z ambon i w anonimowych wówczas recenzjach naukowych. Miał problemy w porozumieniu się na temat swoich poglądów nawet z własną żoną, który była osobą wielce religijną.


Sama droga naukowa Darwina była fascynująca, ale autor postarał się również przedstawić współczesny Darwinowi świat nauki, środowisko akademickie, sposoby krytyki naukowej i kanony publikacji. Są to super interesujące partie książki.


Autorem książki jest nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego, wielce zasłużony i płodny historyk nauki. Jerzy Kierul, który opublikował już szereg książek, poświęconych wielkim uczonym, zna się świetnie na rzeczy, stąd można nie tylko zrozumieć, ale i z powodzeniem śledzić jego rozważania na tematy najtrudniejsze z zakresu biologii, geologii, fizyki czy matematyki.


Interesujące jest to, że w czasach współczesnych Darwinowi, prace naukowe i teorie docierały do zwykłych ludzi, którzy tymi wydarzeniami żyli na co dzień i komentowali je na bieżąco. Wąska specjalizacja, charakterystyczna dla naszych czasów, wysłała uczonych z powrotem na uniwersytety, a ich książki do naukowych bibliotek, do których zaglądają inni specjaliści.


Karol Darwin już za życia był otoczony uznaniem i zaszczytami i ze strony kolegów i ze strony władz. Oczywiście, miał nieprzejednanych przeciwników, jak i gorących zwolenników. Ciężko przeżywał krytykę, ale podchodził do niej konstruktywnie i nierzadko w kolejnych wydaniach swoich prac uwzględniał uwagi krytyczne. Dlatego publikacje były coraz lepsze, a argumenty, przemawiające za trafnością sądów i wniosków, coraz mocniejsze. Dzisiaj trudno spotkać się z podejściem autora z takim dystansem do własnych badań.


Jest to interesująca książka o wielkim uczonym, którego osiągnięcia zrewolucjonizowały biologię, napisana przez utalentowanego znawcę problematyki. Dlatego warto ją przeczytać, by się dowiedzieć, jak to jest z tym pochodzeniem gatunków, a zwłaszcza z pochodzeniem człowieka.


                                                                                              Jacek Potocki


 


Jerzy Kierul, „Darwin: Czyli pochwała faktów”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015

W wydaniu nr 163, czerwiec 2015, ISSN: 2300-6692 również

 1. DIAMENT DIAMENTOWI NIERÓWNY

  Nie daj się oszukać, jak Napoleon III - 18.06
 2. TURYSTO! PIJ!

  Whisky przyciąga do Szkocji - 19.06
 3. HANDEL PALIWAMI

  W obronie uczciwych przedsiębiorców - 15.06
 4. RYNEK SZTUKI

  Jak zostać znanym artystą? - 11.06
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Rewolucyjna teoria ewolucji - 8.06
 6. PREKURSORZY MEDYCYNY cz. 2

  Leonardo - mistrz genialnego oka - 1.06
 7. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Migracja a solidarność - 24.06
 8. WIATR OD MORZA

  Forsa na wakacje - 16.06
 9. KONFEDERACJA LEWIATAN

  Obawy o e-faktury - 11.06
 10. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Składamy mozaikę - 15.06
 11. A PROPOS...

  ...Amerykanów w Polsce - 15.06
 12. W OPARACH WIZERUNKU

  Psychologia neofity - 1.06
 13. I CO TERAZ?

  Wydymani.PL - 22.06
 14. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Poniedziałek, 29.06 – Nie z tej ziemi