Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

8 kwietnia 2015

Czy obalić nasz system? - 27.04

Autor próbuje doradzić zwykłemu człowiekowi, jak obalić system, w którym znajduje się Polska, ale dopiero po zastanowieniu się, czy Polska samodzielnie się rządzi, czy też decyzje jej dotyczące zapadają gdzie indziej.


I dochodzi do wniosku, że nie można spraw polskich rozpatrywać w oderwaniu od spojrzenia globalnego, bez spojrzenia „na gnijącą obecnie Europę i na cały świat zachodni”. I analizuje ten problem poprzez pryzmat pieniądza i kolejnych uderzeń w polskie społeczeństwo w wyniku m.in. beztroski ekipy Gierka, która zaciągała na Zachodzie kredyty o zmiennej stopie procentowej oraz po reformach „szokowych” Balcerowicza. Wprawdzie reformy Balcerowicza nie wywołały gniewu społecznego, ale przypadki takiego gniewu w 1976 r. i w 1980 r. nie byłyby możliwe bez umiejętnych prowokacji. Dlaczego tak łagodnie przeszły reformy Balcerowicza? Autor stawia dość ostrą diagnozę: Polacy przywykli do biedy i złodziejstwa.


Teza, która się przewija przez całą książkę nie pozostawia wątpliwości, że Polskę cechuje kolonialna zależność od obcych służb, biznesu i polityki. Nazywa po imieniu te ośrodki, które stosują politykę kija i marchewki wobec naszego kraju. Autor analizuje działalność potężnych kół finansowych wobec Polski, politykę teoretycznie przyjaznych nam stolic, wreszcie postawę Unii Europejskiej. Niestety, nasz kraj nie ma zbyt wielkiego pola manewru w stosunkach z tymi graczami międzynarodowymi, gdyż nie liczy się na arenie międzynarodowej.


Autor stara się wyjaśnić, dlaczego tak jest. Przy okazji ocenia treść terminu „demokracja”, analizuje wpływ rynku na system, rolę złota jako międzynarodowego pieniądza oraz krwiożerczą działalność światowych bankierów. Nieśmiało zastanawia się też, co się stało z naszymi rezerwami złota w Londynie pytając, dlaczego żadna ekipa po 1989 r. nie upomniała się o jego zwrot. Oczywiście, w książce jest sporo o pozycji Rosji i Chin, które ponoć czekają na załamanie się Zachodu, jak i o inflacji i deflacji, czy też o zarządzaniu kryzysami.


W książce nie może zabraknąć rozważań o oszukańczych praktykach systemów emerytalnych, o ZUS-ie i o marnych perspektywach otrzymywania świadczeń przez dzisiejszych, młodych jeszcze, płatników składek emerytalnych, o wyciąganiu pieniędzy od ludzi przez koncerny farmaceutyczne, o zadłużeniu Polski i innych państw wobec bogatych, bezlitosnych wierzycieli.


Czy obalać więc system? Hmm… Należy chyba zastanowić się, bo następny system może być jeszcze gorszy.


Jest to książka wskazująca, jak rozumieć pozornie proste, a w rzeczywistości bardzo skomplikowane zjawiska współczesnego świata, które mają tzw. podwójne dno. Książka została napisana przez intelektualistę i erudytę. Może dlatego jej lektura wymaga sporego skupienia.


                                                                                                   Jacek Potocki


Marcin Masny „Wolni Polacy. Poradnik antysystemowca”, Wydawnictwo „Bollinari Publishing House”, Warszawa 2015


*********


Tajne służby imperium – 8.04


Nie ma już imperiów. Wszystkie upadły. I żaden dyktator nie myśli o ich odbudowie. Ale jest jeden groźny przywódca, który nie wyciągnął żadnej lekcji z historii. To oczywiście Władimir Putin. Od Krymu udanie rozpoczął utopijny program odbudowy sowieckiego (no, może dzisiaj raczej rosyjskiego) imperium. Ale nie o nim tutaj będzie mowa, a o imperium nad którym „słońce nigdy nie zachodziło”.


Calder Walton pokusił się o napisanie udokumentowanego, acz nieco reporterskiego, dzieła o powstaniu i upadku brytyjskiej światowej potęgi. Jego książka opowiada tajną, na ogół nieznaną historię mocarstwowego upadku Albionu. Jest też pierwszym opracowaniem poświęconym działalności brytyjskiego wywiadu od opanowywania świata po jego zmierzch. Jest to więc po części historia MI5, agendy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo imperium. Działania brytyjskiego wywiadu są spektakularnie nieobecne w niemal wszystkich opracowaniach dotyczących tego okresu. Walton rozpoczął wyłom.


Brytyjskie imperium rozpadło się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Ale zanim to nastąpiło, po II wojnie światowej tajni agenci Jej Królewskiej Mości zanurzyli się w zimnej wojnie i walce z agentami Stalina.


Calder Walton w pracy nad książką korzystał z oficjalnych dokumentów oraz z zasobów tajnego archiwum w Hanslope Park, które skrywało najciemniejsze i nierzadko wstydliwe sekrety z ostatnich dni brytyjskiej potęgi. Nadmiar faktów powoduje, że tę wielce ciekawą książkę czyta się trudno, ale jej wartość odkrywcza jest olbrzymia.


Osią tej ważnej i nowatorskiej książki o powojennej historii brytyjskiego wywiadu są szczególne stosunki, które łączyły w tym czasie Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Imperium tajemnic to pierwsza książka o upadku imperium powstała dzięki badaniom odtajnionych akt i szczegółowej analizie wydarzeń w Palestynie, Afryce i na Malajach, oferująca przy tym szerokie spojrzenie na rolę brytyjskiego wywiadu w dwóch pierwszych dekadach zimnej wojny” – napisano w „The Wall Street Journal”.


Calder Walton urodził się w Kalifornii, dorastał w Anglii, studiował w Cambridge, Trinity College w Dublinie i na Harvardzie. W 2006 roku obronił doktorat z histroii. Specjalizuje się w badaniu działalności organizacji wywiadowczych. W latach 2006-2009 na Uniwersytecie Cambridge prowadził seminarium poświęcone służbom specjalnym. Obecnie pracuje w międzynarodowej kancelarii prawnej.
Calder Walton „Imperium tajemnic. Brytyjski wywiad, zimna wojna i upadek imperium”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015, seria Historia.

W wydaniu nr 161, kwiecień 2015, ISSN 2300-6692 również

 1. UKRAIŃSCY OLIGARCHOWIE

  Kolejność dziobania - 8.04
 2. CATERING I GASTRONOMIA HOTELOWA

  Dobre prognozy - 8.04
 3. NA GRANICY SZLABAN

  Przejścia niet - 8.04
 4. LEKTURY DECYDENTA

  Czy obalić nasz system? - 27.04
 5. I CO TERAZ?

  W tumanie zaklęć - 20.04
 6. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Zachód i Rosja w jednym stoją domu - 5.04
 7. WIATR OD MORZA

  No pasaran! - 29.04
 8. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Sanktuarium - 20.04
 9. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Środa, 29.04 – Prosty świat
 10. A PROPOS...

  Mądre samoloty - 8.04
 11. W OPARACH WIZERUNKU

  Oportuniści - 1.04