Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

19 wrzesień 2018

Ważna inicjatywa

Książka nie jest po prostu opisem idei Pasa i Drogi, czołowego chińskiego projektu polityczno-gospodarczego. Stanowi ona oficjalną interpretację tej idei.

Publikacja jest wynikiem pracy Komitetu Redakcyjnego, któremu przewodniczył Zhou  Mingwei, doradca polityczny chińskiego kierownictwa i przewodniczący Międzynarodowej Chińskiej Grupy Wydawniczej.

Wydanie książeczki zbiega się czasowo z amerykańską wojną celną przeciwko Chinom: rynek amerykański, który wchłaniał ogromne masy tanich chińskich towarów może przestać je wchłaniać z powodu podwyższonych cen. A Chiny sprzedawać muszą to, co wyprodukowały jako tzw. fabryka świata.

Uważne czytanie publikacji może wyjawić cel zgłoszenia przez Przewodniczącego ChRL Inicjatywy Pasa i Drogi. Już kilka lat temu chińskie kierownictwo zabezpieczyło się częściowo na wypadek zablokowania amerykańskiego rynku: ta inicjatywa ma otworzyć Chinom rynki zastępujące rynek amerykański. Mają to być rynki na Dalekim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej, w Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

W publikacji przypomniano dawny „Jedwabny Szlak”, opisano rolę Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, przypomniano projekt „16+1”, zakładający bliską współpracę Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polską.

Autorzy posługują się przyciągającym słownictwem, takim jak wspólnota interesów, pokój, równość partnerów; nie zapomnieli przy tym o użyciu bogatej terminologii handlowej: najbardziej ekspansywny i dynamiczny korytarz wymiany gospodarczej świata.

W publikacji jest mowa o spójności infrastrukturalnej krajów projektu. O wolnym handlu. O integracji finansowej. Infrastruktura korytarza ma powstać za chińskie pieniądze, więc ten aspekt projektu jest dla prawie 90 krajów jest z pewnością zachęcający. Może zastanawiać natomiast propozycja koordynacji polityk wewnętrznych, która natychmiast może rodzić pytanie: koordynacja tych polityk w jakim duchu i kierunku?

Na uwagę zasługuje prezentacja korytarzy gospodarczych i kształtu stosunków Chin z funkcjonującymi organizacjami, co świadczy o dokładnym przemyśleniu przez Chińczyków nie tylko założeń, ale i konkretnych rozwiązań w ramach projektu, wprawdzie głównie chodzi o Azję i Afrykę, ale również w publikacji jest mowa o Unii Europejskiej, w ulubionym przez nasz kraj aspekcie Południowego Korytarza Gazowego, a także wspomina się o USA i inicjatywie „Nowego Jedwabnego Szlaku”, przedstawionej przez Fredericka Starra, profesora Uniwersytetu Johna Hopkinsa.

Interesująca i wydana na czasie publikacja, która wyjaśnia ważną chińską inicjatywę.

                                                                                              Jacek Potocki

„Indeks zagadnień ekonomicznych kluczowych dla zrozumienia współczesnych Chin. Inicjatywa Pasa i Drogi”.  Tłum. z ang. Przemysław Hejmej. „Wydawnictwo Adam Marszałek”, we współpracy z „New World Press”, Toruń 2018

W wydaniu nr 202, wrzesień 2018, ISSN 2300-6692 również

 1. WSPÓLNE CZYTANIE

  Superpomocnik
 2. CIECHOCINEK

  Perła w zdrojowej koronie
 3. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Niespodziewane wyjaśnienie zbrodni
 4. DECYDENT POLIGLOTA

  Nauka bez nerwów
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Ważna inicjatywa
 6. ESKALACJA KONFLIKTU HANDLOWEGO

  Trump atakuje cłami
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Zapomniany brat Marszałka
 8. LEKTURY DECYDENTA

  Nie jest on skruszony
 9. WIATR OD MORZA

  Śmierć prezesa
 10. HAJOTY PRESS CLUB

  Andrzej Fogtt inspiruje
 11. Z KRONIKI BYWALCA

  Dwa w jednym
 12. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Powstanie i upadek Jugosławii
 13. USA - CHINY

  Prawdziwa wojna handlowa
 14. DECYDENT GLOBTROTER

  Rowerowa pielgrzymka
 15. WIATR OD MORZA

  Egzorcyzmów ciąg dalszy...
 16. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Klęska we wrześniu 1939 r.
 17. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

  Półkolonialne mocarstwo
 18. WSPÓLNE CZYTANIE

  Prawdy ponadczasowe
 19. LEKTURY DECYDENTA

  Kwietniowa sobota
 20. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honor jako pojęcie moralne
 21. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Rozmowa myślących Polaków