Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

10 sierpnia 2018

Tajemnice kościołów

Coraz więcej podróżujemy i w naszych wędrówkach zwiedzamy różne budowle sakralne. Czy wszystko o nich wiemy? Przyznajmy się do tego, że raczej wiemy ogólnie i dość powierzchownie.

Ta książka, pióra wybitnego amerykańskiego znawcy architektury chrześcijańskiej, odsłania tajemnice budynków kościelnych świata zachodniego, zarówno ich murów zewnętrznych jak i wnętrz, bogato zdobionych i wyposażonych. Ponadto, autor przedstawia materiały, z których kościoły zbudowano, prezentuje plany kościołów oraz ich nierzadko ukrytą symbolikę, jak np. powiązania między niebem a ziemią, w odniesieniu do objawień biblijnych.

Zaprezentowano różnicę między świątynią chrześcijańską i synagogą, a także znaczenie wielu wydarzeń, opisanych w Starym Testamencie, związki między tradycją starożytnego Rzymu i chrześcijaństwa, wpływy architektury starogreckiej.

Wreszcie, przedstawiono kościoły w czasach rzymskich i wczesnochrześcijańskich, bazyliki i katedry, różne ich modele i style architektoniczne, między innymi style cerkwi prawosławnych i wyjaśniono przyczyny budowania kopulastych wież w cerkwiach. Wyjaśniono styl bizantyjski, zaprezentowany na przykładzie kościoła Hagia Sophia w Konstantynopolu, czy styl karoliński na przykładzie kościołów niemieckich i francuskich. Nie można było pominąć też takich stylów, jak romański, gotycki, renesansowy, barokowy, klasycystyczny, romantyczny czy eklektyczny.

XX wiek przyniósł nam ze sobą modernizm i postmodernizm. W książce przedstawione zostały różne dachy świątyń, stropy i sufity oraz elementy takie jak, nawy, prezbiteria, boczne kaplice, chóry czy ambony. Oraz ołtarze i tabernakula.

Na zakończenie autor napisał wiele o kopułach, o portalach, a nawet o drzwiach, nie mówiąc o oknach, witrażach, chrzcielnicach, wieżach, dzwonnicach, ołtarzach oraz o różnych dekoracjach kościołów. Na uwagę zasługuje słowniczek terminów architektury kościelnej i zdobnictwa.

Z tą wartościową książeczką żaden kościół nie będzie miał tajemnic przed turystą.

                                                                                              Jacek Potocki

Denis R. McNamara. „Jak czytać kościoły. Krótki kurs architektury chrześcijańskiej”. Tłum. Krzysztof Bednarek. Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2016

W wydaniu nr 201, sierpień 2018, ISSN 2300-6692 również

 1. DECYDENT POLIGLOTA

  Jedziemy do stolicy Bawarii
 2. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Prawda o szefie sojuszników
 3. UPADEK TURECKIEJ LIRY

  Katastrofa dla obywateli
 4. LEKTURY DECYDENTA

  Tajemnice kościołów
 5. A PROPOS...

  ...niczego, czyli o układzie Mad Mena
 6. WIATR OD MORZA

  Sezon ogórkowy
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Panie i panowie
 8. LEKTURY DECYDENTA

  Prawnicy i kryminaliści
 9. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Trudny problem
 10. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Nieco o Chinach
 11. Z KRONIKI BYWALCA

  Wszyscy jesteśmy artystami
 12. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honor jako zobowiązanie
 13. DECYDENT POLIGLOTA

  Perfekcyjny angielski