Established 1999

KONFERENCJA W RZYMIE

3 listopada 2014

Lobbing sportowy - 3.11

Miałam przyjemność uczestniczyć w konferencji „Polityki publiczne w Europie w zakresie sportu i instalacji sportowych”, która odbyła się 3.10 w Rzymie na Uniwersytecie Foro Italico – pisze Małgorzata Molęda-Zdziech.

Zorganizowały ją trzy uniwersytety specjalizujące się m.in. w badaniach nad sportem: Foro Italico z Rzymu, Uniwersytet z Bari im. Aldo Moro oraz francuski Uniwersytet z Limoges. Współorganizatorem konferencji była międzynarodowa organizacja Association Europa. Wsparcie sponsorskie zapewniły: KPMG, włoski oddział grupy wydawniczej Wolters Kluwers, K Studio Associato i Inter Mediolan.


Obrady otworzyli: rektor Foro Italico, pan Fabio Pigozzi, pani Hélène Pauliat, rektor Uniwersytetu w Limoges, pan Antonio Felice Uricchio, rektor Uniwersytetu w Bari oraz Michel Senimon, prezes Stowarzyszenia Europa, którzy jednogłośnie podkreślili rosnącą wagę sportu we współczesnym świecie. O randze wydarzenia świadczył udział w niej pana Mario Pescante, wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.  


Zaproszeni praktycy i naukowcy, przede wszystkim z Włoch, debatowali m.in. o zasadach zarządzania w sporcie, jak i finansowaniu inwestycji sportowych. W krajach członkowskich UE polityka w zakresie sportu, z uwagi na jej interdyscyplinarny charakter, należy do kręgu zainteresowań polityk publicznych dotyczących edukacji, młodzieży, zdrowia, bezpieczeństwa, walki z dyskryminacją, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, spójności społecznej, terytorialnej i kulturowej. Instalacje sportowe ożywiają przestrzeń miejską. Dobrze zaplanowane mogą przyczynić się do rozwoju ekonomicznego regionu, miasta.


Unia Europejska w traktacie z Lizbony zapewniła sobie niezbędne kompetencje w zakresie pomocy i koordynacji działań podejmowanych przez kraje członkowskie w tej dziedzinie. Z tego powodu Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski, podkreślają, że sport przyczynia się w znaczący sposób do realizacji globalnych celów Strategii EUROPA 2020. Przede wszystkim, zwiększa zatrudnienie i mobilność, w tym młodych, ułatwia inkluzję społeczną, edukację, kształtowanie prospołecznych i otwartych postaw.


Jeśli idzie o finansowanie inwestycji sportowych, Komisja Europejska zachęca różnorodne podmioty publiczne i prywatne do transparentnego i długofalowego finansowania sportu, a także lepszej aplikacji legislacji dotyczącej pomocy państwa w tym zakresie. Warto podkreślić, że organizacje sportowe to ważny element społeczeństwa obywatelskiego, dynamizujący życie na poziomie lokalnym.


 


Zostałam zaproszona do udziału w panelu inaugurującym konferencję, poświęconym powiązaniom sportu i zagadnień wykluczenia i inkluzji społecznej. Charles Dudognon, z Uniwersytetu w Limoges, przedstawił ogólną panoramę dotyczącą zarządzania sportem w Europie. Ja skupiłam się na prezentacji polskiego studium przypadku – rządowego programu budowy stadionów – Orliki 2012, skupiając się przede wszystkim na próbie jego ewaluacji. Niewątpliwie ważną i dobrą stroną programu było uzupełnienie bazy sportowej na poziomie lokalnym. Wyniki badań ewaluacyjnych, pokazały, że sport w Polsce na poziomie amatorskim to zdecydowanie „męska sprawa”. Działania w przyszłości wymagają zmiany tego stereotypu oraz wzmacniania wizerunku sportu jako elementu zdrowego stylu życia.


Bardzo ciekawe przykłady dobrych i złych praktyk w zakresie inwestycji sportowych omówił profesor José Manuel Ruano de la Fuente z Uniwersytetu Complutense. Doktor Margot Bonnafus, z niemieckiego instytutu szkoleniowego Euro-Institut Kehl z Badenii-Wirtembergii, skupiła się na roli sportu w Niemczech w działaniach integracyjnych, niwelowaniu różnic kulturowych.


Sprawna organizacja wydarzenia to zasługa włoskich organizatorów, w tym przede wszystkim profesora  Gennaro Terracciano oraz profesora Giuseppe Bettoni.


Dr hab. MAŁGORZATA MOLĘDA-ZDZIECH


Foto: J-Depaix

W wydaniu nr 156, listopad 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. POLITYCY W PORTFELU

  Cygaro Churchilla - 25.11
 2. BUDOWANIE PAŃSTWA ISLAMSKIEGO

  Najpierw terror, teraz waluta - 20.11
 3. WIATR OD MORZA

  Cuda na Warmii i Mazurach - 20.11
 4. WIEŚCI Z AUGUSTOVII

  Zajączki górą! - 18.11
 5. OBRÓT PALIWAMI PŁYNNYMI

  List ostrzegawczy ministra finansów - 17.11
 6. ANGLIK IN POLAND

  Czytając sir Richarda - 17.11
 7. AUGUSTOWSKI KOSZMAR

  Testowanie cierpliwosci - 16.11
 8. POWRACAJĄCE PIENIĄDZE

  Diabeł tkwi w szczegółach - 7.11
 9. TP NR 45

  Islam u bram - 6.11
 10. LEKTURY DECYDENTA

  Polska agentka... Churchilla - 26.11
 11. UKRAIŃSKIE ZŁOTO

  Kto je wywiózł do USA? - 19.11
 12. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Dwa serca - 19.11
 13. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 28.11 – Szpas Kaczyńskiego
 14. W OPARACH WIZERUNKU

  Oblicze i tożsamość - 3.11
 15. 100 NA RYNKU SZTUKI

  Artyści i galerzyści - 3.11
 16. I CO TERAZ?

  Powyborczy rwetes - 24.11
 17. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Co dalej z tą Rosją? - 24.11
 18. KONFERENCJA W RZYMIE

  Lobbing sportowy - 3.11