Established 1999

KONFEDERACJA LEWIATAN

15 stycznia 2016

Unijna pomoc Muszyniance

W odpowiedzi na skargę złożoną przez Konfederację Lewiatan i Muszyniankę, Komisja Europejska przedstawiła Słowacji zarzuty formalne w sprawie naruszenia unijnej swobody przepływu towarów.

Jeśli Słowacja nie zdecyduje się na zniesienie zakazu eksportu niebutelkowanej wody poza jej granice sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Problem wprowadzonej w słowackiej konstytucji zmiany, która uniemożliwiła Muszyniance realizacje wieloletniej inwestycji, zakładającej korzystanie ze słowackich źródeł, Konfederacja zgłosiła Komisji w kwietniu ubiegłego roku.

– Tak szybka reakcja Komisji wynika z tego, że przepis jest rażąco sprzeczny z unijną swobodą przepływu towarów – wyjaśnia Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Trudno go też usprawiedliwić względami ochrony środowiska, ochrony konsumentów czy zdrowia publicznego, bo wydobycie i transport wód odbywa się zgodnie ze słowackimi i unijnymi przepisami – dodaje.

Opinię Konfederacji podzieliło Ministerstwo Gospodarki, które w czerwcu ubiegłego roku zwróciło się do Komisji Europejskiej o potraktowanie sprawy priorytetowo.

Zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 Konstytucji Republiki Słowackiej niezgodny z prawem jest eksport wody wydobywanej ze źródeł znajdujących się na terenie Słowacji, o ile nie jest ona rozlewana do opakowań konsumenckich na terenie tego kraju. Zdaniem Konfederacji Lewiatan wymóg, aby woda wywożona poza granice słowackie była wcześniej butelkowana, wyraźnie faworyzuje rodzime firmy, które posiadają na Słowacji własne rozlewnie. Takie ograniczenie dyskryminuje przedsiębiorstwa spoza Słowacji, zajmujące się dystrybucją wody, m.in. zrzeszoną w Konfederacji Lewiatan Muszyniankę.

Zgodnie z artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Słowacja ma teraz czas na przedstawienie Komisji argumentów, uzasadniających wprowadzenie zakazu. Może też zobowiązać się do zmiany kontrowersyjnego przepisu konstytucji. Jeśli tego nie zrobi, Komisja przedstawi tzw. uzasadnioną opinię, która jest dla państw członkowskich ostatnią szansą na zmianę przepisów.

Liczymy na to, że dzięki interwencji Komisji Europejskiej Słowacja wycofa się z zakazu, który jest oczywistą barierą na rynku wewnętrznym. Realizacja tej inwestycji jest korzystna zarówno dla gospodarki Polski i Słowacji – przekonuje Ryszard Mosur, prezes Muszynianki.

Konfederacja Lewiatan

W wydaniu nr 170, styczeń 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. PO PROSTU SZTUKA

  Potęga wizji niepokornej
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Proroczy przekaz
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Brunatni rycerze bez skazy
 4. WIATR OD MORZA

  Kopce - specjalność narodowa
 5. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Kaczyński równy Wyszyńskiemu
 6. WIATR OD MORZA

  Kościuszko się wali...
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Odmęty życia
 8. KONFEDERACJA LEWIATAN

  Unijna pomoc Muszyniance
 9. Z KRONIKI BYWALCA

  Pomyślne ćwierćwiecze
 10. POLSKIE MIASTA W EUROPIE

  Nieświadomość atutów
 11. WIATR OD MORZA

  Polowanie
 12. PO PROSTU SZTUKA

  Możliwość wyspy, czyli o twórczości Evy Chełmeckiej
 13. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Zastrzelone volvo
 14. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Niebezpieczna podróż
 15. TUBYLCY I SŁOIKI

  Warszawiacy przybywają
 16. WIATR OD MORZA

  Janosiki
 17. WYBORY POLAKÓW

  W obronie demokracji
 18. W OPARACH WIZERUNKU

  Profesja i profesjonalizm
 19. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Z bombką idziemy w Polskę, panowie
 20. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Hłaski taniec z wilkiem