Established 1999

KOBIETY PRACUJĄCE

8 grudnia 2016

Coraz więcej w zawodach technicznych

Kobiety stanowią coraz silniejszą reprezentację w wielu branżach produkcyjnych, nawet w tych stereotypowo męskich. Z danych Eurostatu wynika, że w branży komputerowej już co drugi pracownik jest płci żeńskiej. W motoryzacji i produkcji chemicznej ten odsetek wynosi odpowiednio 35 proc. i 36 proc. Według ekspertów CRS Polska, gdzie połowa załogi to kobiety, dane te stanowią potwierdzenie coraz bardziej równomiernego rozkładu płci na rynku pracy. Inaczej jest tylko w branży metalowej, gdzie tylko 16 proc. pracowników to kobiety oraz produkcji napojów, gdzie ten odsetek wynosi 26 proc.

Dane mówiące o tym, że już 35 proc. zatrudnionych w motoryzacji to kobiety, pokrywają się z naszymi doświadczeniami i z rozkładem płci w naszej firmie. To bardzo dobra informacja, że taka tendencja występuje również z innych branżach. Dywersyfikacja pod względem płci jest cenna dla każdej firmy, często bowiem skutkuje większą produktywnością pracy. Warto też pamiętać, że dane statystyczne pokazują, że to kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni i bardziej nastawione na własny rozwój. To skutkuje natomiast zwyżką wykwalifikowanej kadry. Nadal jednak są branże, w których kobiet jest znacznie mniej niż mężczyzn. Dobrze, że motoryzacja już do nich nie należy – mówi Marzena Jurkiewicz, Prezes Zarządu CRS Polska.

Produkcja coraz bardziej kobieca?

Branża zdominowana przez kobiety to produkcja tekstylna – stanowią one aż 61 proc. zatrudnionych w tym sektorze. Wynik ten nie zaskakuje jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szycie ubrań i innych części garderoby jest stereotypowo kobiecym zajęciem. Zaskakują natomiast wyniki z branży produkcji komputerów i elektroniki. Co druga zatrudniona tam osoba jest płci żeńskiej, choć ten odsetek zmniejszył się o 3 p.p. od 2013 roku. Połowa żeńskiej załogi zasila również produkcję spożywczą – dokładnie 46 proc. pracowników stanowią kobiety.

Na drugim biegunie, czyli branż, które nie zatrudniają tak chętnie kobiet, znajdują się: produkcja napojów (26 proc. zatrudnionych płci żeńskiej) oraz produkcja metali (zaledwie 16 proc. zatrudnionych płci żeńskiej). W tym otoczeniu motoryzacja wypada całkiem nieźle –  w Polsce od 2010 roku, z niewielkimi wahaniami, rośnie udział procentowy kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych w motoryzacji. Jeszcze 6 lat temu płeć żeńska stanowiła niecałe 30 proc. pracowników branży, by w 2015 roku osiągnąć poziom prawie 35 proc. Co istotne, jest to wynik o 10 p.p. wyższy niż w całej Unii Europejskiej.

W Polsce lepiej niż w Niemczech

W prawie wszystkich analizowanych sektorach, czyli: produkcji chemicznej, napojów, komputerów i elektroniki, metalowej, motoryzacyjnej oraz tekstylnej, w Polsce pracuje więcej kobiet niż w Niemczech. Najczęściej różnica wynosi około 2 p.p. Wyjątek stanowi branża spożywcza, gdzie u naszych zachodnich sąsiadów odsetek pracowników płci żeńskiej jest o 10 p.p. wyższy niż w Polsce (wynosi on 56 proc. w porównaniu do 46 proc. w naszym kraju).

Różnica między Polską a Niemcami jest widoczna zwłaszcza w branży motoryzacyjnej – tylko 17 proc. zatrudnionych w Niemczech to kobiety, w Polsce natomiast już co trzecia osoba pracująca w automotive jest płci żeńskiej.

Kobiet więcej w produkcji, ale i na uczelniach technicznych

Jednym z powodów, dla którego w sektorze produkcyjnym jest coraz więcej kobiet, może być rosnący odsetek studentek na kierunkach technicznych. Z najnowszego raportu „Kobiety na Politechnikach 2016” wynika, że w roku akademickim 2015/2016 kobiety stanowiły 37 proc. ogółu studentów na uczelniach technicznych. Natomiast w ostatnich 5 latach udział ten wyniósł średnio 36,3 proc.  

Warto jednak pamiętać, że nie tylko studia wyższe przygotowują do pracy w sektorze produkcyjnym. W naszej firmie, gdzie zajmujemy się kontrolą części motoryzacyjnych, duża część kontrolerów jakości, w tym kobiety, posiada wykształcenie zawodowe lub techniczne. I to właśnie na takie osoby jest teraz na rynku pracy największe zapotrzebowanie – mówi Marzena Jurkiewicz, Prezes Zarządu CRS Polska.

***

Grupa CRS specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z kontrolą jakości. Powstała w 1980 roku w Bochum w Niemczech. Zdobyte uznanie producentów Automotive pozwoliło na rozwój firmy w Europie –  aktualnie przedstawicielstwa spółki znajdują się w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii.

CRS Polska swoją działalność rozpoczęła w 2000 roku w fabryce General Motors Manufacturing Poland. Obecnie jest jedną z największych firm oferujących usługi kontroli jakości dla przedstawicieli branży Automotive w Polsce i jedyną która wykonuje prace kontroli jakości we wszystkich zakładach OEM w Polsce. Zespół ponad 1200 doświadczonych pracowników dba codziennie o jakość produkcji dostawców i poddostawców motoryzacyjnych oraz producentów motoryzacyjnych. Wśród stałych partnerów firmy znajdują się m.in. General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach, Fiat Auto Poland w Tychach, Volkswagen Poznań, Delphi Automotive System Poland, TRW Polska oraz Lear Corporation. CRS Polska posiada rozwiniętą sieć 33 stacjonarnych oddziałów w całej Polsce. Główna siedziba spółki znajduje się w Gliwicach.

W wydaniu nr 181, grudzień 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Kryminał retro z GPU w tle
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Wszyscy jesteśmy na podsłuchu
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Unia Europejska a integracja
 4. WIATR OD MORZA

  Apel Smoleński
 5. PO PROSTU SZTUKA

  Eva w króliczej norce
 6. PO PROSTU SZTUKA

  Eva Chełmecka w Rabbithole ART ROOM
 7. WIATR OD MORZA

  Krwawa miesięcznica
 8. LEKTURY DECYDENTA

  Nadia - bohaterka
 9. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Izraelska wsi spokojna...
 10. KOBIETY PRACUJĄCE

  Coraz więcej w zawodach technicznych
 11. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Unia Europejska w roku 2016
 12. WIATR OD MORZA

  A więc - wojna?
 13. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Królowa bezpieki
 14. LEKTURY DECYDENTA

  Szalony, czyli przedsiębiorczy
 15. W OPARACH WIZERUNKU

  Enfante terrible