Established 1999

GALERIA SCHODY

17 kwietnia 2014

Anna Magdalena Polońska - 17.04

Wystawa malarstwa „Obraz nieskończony”, Galeria Schody, 21.04-05.05.2014. Wstęp wolny.

Wystawa twórczości Anny Polońskiej to okazja do spotkania ze sztuką inspirowaną filozoficznym problemem ludzkiej egzystencji skupionej wokół heraklitejskiej przemijalności czasu oraz pojmowania świata jako drogi prowadzącej w nieznane.


Podróż i poszukiwanie, będące przewodnim motywem cyklu obrazów, symbolizuje tu papierowy ptak osadzony w nadrealnych pejzażach przedstawiających pełne niepokoju skały, ścieżki wiodące przez ciemne, umierające lasy – w końcu owiane tajemnicą przystanie i porty, których niejednoznaczność daje szerokie pole do interpretacji. Cóż bowiem zwiastują stojące na morzu łodzie – koniec czy początek wędrówki?


Obserwując artystyczne wizje Anny Polońskiej, nasuwa się intrygująca dla widza wątpliwość – czy przedstawiony świat przepełnia fatalizm, gdzie człowiek niczym gnany wiatrem papierowy ptak zależny jest od kaprysów losu, świat bez miejsca na wprowadzającą ład transcendentną siłę Absolutu, czy może jednostka sama kreuje i dopełnia rzeczywistość, czyniąc ją od siebie zależną?


Obraz nieskończony – tytuł w pełni oddający ducha wystawy. Ujmuje bowiem jej wieloznaczność, grę sensów i skojarzeń, wreszcie głęboki subiektywizm i otwarcie dzieła jako tekstu skłaniającego nie tylko do refleksji i polemiki, ale do jego uspójnienia, „domknięcia” w indywidualnej świadomości odbiorcy. Warto dodać, że malarkę intryguje pytanie mające swoje źródło w myśli filozoficznej Nietzschego, Heideggera, Gadamera: czy rozumienie i interpretacja jest sposobem poznania rzeczywistości, czy raczej powołaniem jej do istnienia.


Anna Magdalena Polońska – malarka i animatorka kultury. Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej obrazy przejawiają inspirację filozoficznym i antropologicznym problemem poszukiwania i przemijalności. Wyraźny wpływ na jej twórczość wywarli – obok wyżej wspomnianych – tacy myśliciele i artyści jak Mircea Eliade, Rene Magritte, Maria Anto.


Najnowsze prace wskazują na nowe obszary poszukiwań i rozwiązań artystycznych, a ich głównym źródłem są surowe i pełne tajemnicy wizje natury.
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 13:00 – 18:00


Galeria Schody
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa


tel./faks 22 828 89 43


www.facebook.com/galeria.schody


http://www.galeriaschody.pl

W wydaniu nr 149, kwiecień 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. POKOLENIE Y

  Wyzwanie i potencjał - 23.04
 2. GALERIA SCHODY

  Anna Magdalena Polońska - 17.04
 3. IMR PROMUJE ALTER MEDIKĘ

  Nowe produkty - 15.04
 4. SZTUKA KOMIKSU, KOMIKS W SZTUCE

  Zainteresowanie domów aukcyjnych - 11.04
 5. Z KRONIKI BYWALCA

  "Brzmienie Syjamu" w Warszawie - 25.04
 6. SZTUKA DLA SZTUKI

  Zarabiać jak Eric Clapton - 4.04
 7. TP NR 17

  Przed kanonizacją - 24.04
 8. WNIOSKI Z HISTORII

  Czas na Trybunał Skarbowy - 2.04
 9. SZTUKA MANIPULACJI

  Między godnością a samoponiżeniem - 2.04
 10. I CO TERAZ?

  Cały ten ukraiński majdan - 16.04
 11. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Mega kasa za mega wagary - 22.04
 12. LEKTURY DECYDENTA

  Niebezpieczny świecznik - 22.04
 13. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Katechizm dla samotnych pań - 14.04
 14. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Środa, 30.04 – Test pamięci