Established 1999

FILOZOFIA I DYPLOMACJA

20 grudnia 2016

Unia Europejska a integracja

O ile sukcesy polityczne Unii Europejskiej w 2016 roku oceniane są raczej wstrzemięźliwie, to obserwatorzy, nawet zgodni w ogólnie pozytywnych ocenach osiągnięć gospodarczych UE, też oceniają te osiągnięcia dość krytycznie. Dobrze funkcjonował wspólny rynek; w UE już występują podobne trendy i działają wspólne mechanizmy. Państwa członkowskie zdają sobie sprawę z tego, że jeśli upadnie wspólny rynek, to Unia straci rację bytu – pisze Jacek Potocki.

Jacek Potocki - dyplomata, korespondent zagraniczny, publicysta, komentator

Ma miejsce wzrost handlu, powoli zachodzą procesy konwergencji: następuje wyrównywanie poziomu cen, produktywności, ocenia się, że z biegiem czasu dojdzie do wyrównania wynagrodzeń.

Nieustannie trwa proces zmian strukturalnych: rodzi się wspólny rynek usług i wspólny rynek cyfrowy, chociaż rozwiązania w tych dziedzinach budzą spore wątpliwości wśród państw członkowskich, chroniących swoje rynki narodowe. Wśród państw członkowskich jest coraz mniejsze zaufanie do integracji, która musi wynikać z consensusu państw członkowskich i nie może być zadekretowana w Brukseli.

Państwa narodowe coraz bardziej uświadamiają sobie, że poprzez pogłębianie integracji tracą wpływ na sytuację w różnych dziedzinach. Bruksela zresztą wydała już zbyt dużą liczbę deklaracji i nie ma przestrzeni, by rzetelnie ocenić, co tak naprawdę się dzieje w Unii Europejskiej, która sama ma bardzo skomplikowaną strukturę, nierzadko trudną do zrozumienia przez zwykłych ludzi. Ponadto, UE obecnie nie rozwija się zbyt szybko: roczny wzrost gospodarczy wynosi średnio 1,5%, podczas gdy inne obszary, jak Chiny czy Indie, mogą pochwalić się wyższymi wskaźnikami wzrostu.

Nie zakończył się groźny kryzys finansowy, zwłaszcza w strefie euro. Wspólny rynek usług budzi duże zastrzeżenia ze strony tzw. nowych członków Unii Europejskiej, w tym ze strony Polski. Przyjęcie w tym zakresie „standardów zachodnich” w sposób nieunikniony doprowadzi bowiem do wzrostu cen, np. energii elektrycznej, bowiem ceny za jej przesyłanie są na zachodzie Europy o wiele wyższe niż w Polsce, chociaż ceny produkcji energii na obszarze europejskim zbliżają się do siebie.

A jednolity rynek cyfryzacji? Interesujące są wspólne rozwiązania, choć poważne wątpliwości budzi idea wymiany danych. Oponenci wobec tej idei przytaczają liczne przykładu jej nadużycia przez służby wywiadowcze, ujawnione przez Edwarda Snowdena.

Zatem integracja w różnych dziedzinach w ramach Unii Europejskiej jest możliwa wyłącznie krok po kroku, przy wzroście społecznego zaufania do Unii Europejskiej, które, niestety, nie rośnie, lecz maleje.

Jacek Potocki 

W wydaniu nr 181, grudzień 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Kryminał retro z GPU w tle
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Wszyscy jesteśmy na podsłuchu
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Unia Europejska a integracja
 4. WIATR OD MORZA

  Apel Smoleński
 5. PO PROSTU SZTUKA

  Eva w króliczej norce
 6. PO PROSTU SZTUKA

  Eva Chełmecka w Rabbithole ART ROOM
 7. WIATR OD MORZA

  Krwawa miesięcznica
 8. LEKTURY DECYDENTA

  Nadia - bohaterka
 9. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Izraelska wsi spokojna...
 10. KOBIETY PRACUJĄCE

  Coraz więcej w zawodach technicznych
 11. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Unia Europejska w roku 2016
 12. WIATR OD MORZA

  A więc - wojna?
 13. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Królowa bezpieki
 14. LEKTURY DECYDENTA

  Szalony, czyli przedsiębiorczy
 15. W OPARACH WIZERUNKU

  Enfante terrible