Established 1999

FILOZOFIA I DYPLOMACJA

6 grudnia 2016

Unia Europejska w roku 2016

Ocena tegorocznej działalności Unii Europejskiej zawiera sporo elementów negatywnych: Brexit, kryzys migracyjny, wzrost tendencji nacjonalistycznych w państwach członkowskich, brak stabilności w naszym najbliższym sąsiedztwie, ale i nieco pozytywnych: powoli realizuje się plan inwestycyjny Junkera, doszło do porozumienia klimatycznego w Paryżu, Unia podejmuje wysiłki na rzecz budowy wspólnego rynku cyfrowego, walczy nieustannie z oszustwami podatkowymi, zawarła z Kanadą porozumienie CETA oraz porozumienie (choć jedynie dżentelmeńskie) z Turcją na temat uchodźców, no i wzmocniono agencję FRONTEX (z siedzibą w Warszawie) czyli teoretycznie wzmocniono granice zewnętrzne UE – pisze Jacek Potocki.

Jacek Potocki - dyplomata, korespondent zagraniczny, publicysta, komentator

Pracownicy struktur UE w kontekście kryzysu migracyjnego, ubolewają nad małym obecnie stopniem porozumienia między państwami członkowskimi UE a Komisją Europejską i innymi strukturami UE i na niskie poczucie solidarności. Odrzucają krytykę ze strony polityków, że za błędy w działaniu UE odpowiadają jej funkcjonariusze, gdyż istotny bagaż błędów Unii ma być wynikiem działania bądź zaniechania państw członkowskich.

Bez wątpienia, napływ imigrantów z Północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu to poważny kryzys i obciążenie dla Unii Europejskiej: w 2016 r. do Europy przybyło ponad 1 milion uchodźców. Porozumienie z Turcją zmniejszyło istotnie napływ uchodźców z Syrii i z Iraku, ale generalnie uważa się, że jest to porozumienie kruche i może nie być trwałe, jeśli Turcja dojdzie do wniosku, że jego przestrzeganie nie leży już w jej interesie. Wprawdzie liczba imigrantów z Bliskiego Wschodu się zmniejszyła, ale jednocześnie zwiększyła się liczba uchodźców z Afryki Północnej, wjeżdżających do Włoch.

Ludzie związani zawodowo z UE krytykują m.in. nasz kraj z powodu nieprzyjmowania uchodźców i nie przyjmują do wiadomości wyjaśnień, że nasze społeczeństwo nie jest w ogóle przygotowane do wielokulturowości i powinno dojść do współpracy między państwami członkowskimi w tej dziedzinie, gdyż żaden kraj nie jest w stanie przyjąć wszystkich uchodźców samodzielnie, a na razie uchodźców przyjmują jedynie Grecja, Włochy, Niemcy, Austria i Szwecja. Inne kraje nie chcą przyjmować uchodźców i taka sytuacja może doprowadzić Unię Europejską do zapaści.

Ciekawe, że unijni „spece” od napływu uchodźców w ogóle pomijają sprawę autorstwa kłopotów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie i postulują przerzucenie skutków tych kłopotów na barki narodów, które ani nie dokonywały wyzysku kolonialnego tamtych ludów ani nie doprowadziły do obecnej destabilizacji. A w Polsce jest to argument silny przeciwko przyjmowaniu uchodźców.

Co mówią nasi politycy o Unii Europejskiej w 2016 r.? Po pierwsze, gdyby UE lepiej sobie radziła z różnicą zdań wśród państw członkowskich, nie doszłoby do Brexitu i taka arogancja ze strony organów UE musi ulec zmianie, gdyż UE to państwa członkowskie, a nie wyobcowane z nich organy. Po drugie, twierdzą, że prowadzona przez UE polityka sąsiedztwa legła w gruzach, gdyż Unia nie mogła sobie porazić z aspiracjami europejskimi Gruzji i Ukrainy. No i ostatnia uwaga: niebawem zmniejszy się napływ funduszów strukturalnych do Polski. Jak to przyjmie państwo i społeczeństwo? Należy pamiętać o tym, że z problemami 2016 roku Unia Europejska wchodzi w rok 2017.

Jacek Potocki

W wydaniu nr 181, grudzień 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Kryminał retro z GPU w tle
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Wszyscy jesteśmy na podsłuchu
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Unia Europejska a integracja
 4. WIATR OD MORZA

  Apel Smoleński
 5. PO PROSTU SZTUKA

  Eva w króliczej norce
 6. PO PROSTU SZTUKA

  Eva Chełmecka w Rabbithole ART ROOM
 7. WIATR OD MORZA

  Krwawa miesięcznica
 8. LEKTURY DECYDENTA

  Nadia - bohaterka
 9. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Izraelska wsi spokojna...
 10. KOBIETY PRACUJĄCE

  Coraz więcej w zawodach technicznych
 11. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Unia Europejska w roku 2016
 12. WIATR OD MORZA

  A więc - wojna?
 13. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Królowa bezpieki
 14. LEKTURY DECYDENTA

  Szalony, czyli przedsiębiorczy
 15. W OPARACH WIZERUNKU

  Enfante terrible