Established 1999

EUROPEJSKIE NOWE IDEE W SOPOCIE

4 października 2014

Marszałek Sikorski ogranicza bankierów - 3.10

Radosław Sikorski przekazał też uczestnikom gali swój wkład w dyskusję nad nowymi ideami, o których rozmawiano w czasie Forum. – Niech doświadczenia niedawnego kryzysu finansowego będą dla nas nauczką – powiedział marszałek Sejmu. – Jako mój wkład do Forum Nowych Idei proponuję wprowadzenie zasady, że płace członków zarządów instytucji finansowych, powinny być w proporcji do kapitału, a nie długu, jaki kreują – wyjaśnił. Zadeklarował, że jeśli taki projekt trafi do Sejmu, to spotka się z jego życzliwością.

– Wyznaczyliście Państwo jasne cele i postawiliście przed Unią Europejską, jej nowymi władzami oraz rządami państw członkowskich ważkie zadania – powiedział marszałek Sejmu na gali zamykającej Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. W forum wzięło udział ponad 1100 przedstawicieli biznesu, polityki, nauki i kultury z 36 krajów. Wśród nich liderzy innowacji z rankingu New Europe 100.

Marszałek Sikorski pogratulował laureatom tego projektu, organizowanego przez Fundusz Wyszehradzki, Financial Times, Res Publikę i Google. – Jesteśmy dumni z tego, że w setce wyłonionych liderów innowacji z Europy Środkowo-Wschodniej jest aż 28 Polaków – powiedział Radosław Sikorski. – Pokazuje to kreatywność naszego społeczeństwa i perspektywy naszej gospodarki – podkreślił.

W czasie gali zamknięcia Europejskiego Forum Nowych Idei uczestnicy obrad przyjęli też Deklarację Sopocką. Określili w niej najważniejsze cele Europy: przywrócenie wzrostu gospodarczego i możliwości konkurowania na rynku globalnym, zaufania obywateli do demokracji oraz przestrzegania europejskich wartości i norm na świecie. – Przyjęty dziś dokument to deklaracja Europejczyków świadomych istoty chwili, realnie oceniających zarówno szanse, jak i zagrożenia, ale też odpowiedzialnych za Europę i jej mieszkańców – podkreślił marszałek Sikorski.

Radosław Sikorski przekazał też uczestnikom gali swój wkład w dyskusję nad nowymi ideami, o których rozmawiano w czasie Forum. – Niech doświadczenia niedawnego kryzysu finansowego będą dla nas nauczką – powiedział marszałek Sejmu. – Jako mój wkład do Forum Nowych Idei proponuję wprowadzenie zasady, że płace członków zarządów instytucji finansowych, powinny być w proporcji do kapitału, a nie długu, jaki kreują – wyjaśnił. Zadeklarował, że jeśli taki projekt trafi do Sejmu, to spotka się z jego życzliwością.

Marszałek Sejmu zaproponował też wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk w administracji na wzór tego, który obowiązuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wśród przedstawionych dziesięciu zasad znalazło się np. działanie dla kraju, a nie dla własnego interesu, by interesiki korporacyjne nie blokowały wprowadzania skutecznych form zarządzania. Kolejną zasada jest szacunek dla podwładnych, kolegów i przełożonych jako wyraz profesjonalizmu urzędników. Jak podkreślił Radosław Sikorski urzędnicy powinni też sławić Polskę, bo każdy z nas ma udział w kreowaniu Marki Polska, z której wartości wszyscy korzystamy.

W zaproponowanym przez marszałka Sejmu kodeksie dobrych praktyk znalazła się również zasada zwięzłego i jasnego komunikowania się urzędników z obywatelami, a także inicjatywa i działanie zespołowe, bo – jak podkreślił Radosław Sikorski – w dobrze działającej instytucji pracownicy są kreatywni, ale wiedzą, że pomysły można wdrożyć tylko działając wspólnie. Marszałek Sikorski wymienił też ciągłe podnoszenie kwalifikacji i rozwój, dotrzymywanie słowa i terminów, obowiązek doceniania dobrej pracy, sprawiedliwe nagradzanie i ocenianie szukanie rozwiązań problemów oraz realizm w planowaniu.

Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie rozpoczęło się w środę 1 października br. Uczestnicy obrad rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w aspekcie politycznym, ekonomicznym i energetycznym. W programie znalazły się też takie tematy jak: warunki wzrostu konkurencyjności i innowacyjności, współczesne zagrożenia dla wolności oraz przyszłość demokracji.

Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu

Komentarze: decydent@decydent.pl

W wydaniu nr 155, październik 2014 ISSN 2300-6692 również

 1. CHIRURGIA PLASTYCZNA

  Gdy rozum śpi - 28.10
 2. NIE TYLKO MŁODOŚĆ

  Cudowne komórki - 28.10
 3. Z KRONIKI BYWALCA

  Dzieci uchodźcy - 23.10
 4. GALERIA SCHODY

  Anioły Tęczą Malowane - 23.10
 5. BASQUIAT, KOONS, WOOL

  Najdroższe nazwiska na rynku sztuki - 22.10
 6. AUGUSTOWSKIE DYLEMATY

  Goło, ale niekoniecznie wesoło - 15.10
 7. TP NR 43

  Franciszek otwiera III Sobór - 22.10
 8. NATURALNOŚĆ W PEŁNEJ KRASIE

  W Bieluchu nie ma już gumy guar - 13.10
 9. DEGUSTUJMY KONESERSKO

  Inwestorzy stawiają na whisky - 10.10
 10. LEKTURY DECYDENTA

  Wzlot i upadek Imperium - 3.10
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Tajemnice towarzysza Poliszynela - 24.10
 12. EUROPEJSKIE NOWE IDEE W SOPOCIE

  Marszałek Sikorski ogranicza bankierów - 3.10
 13. IMR I GOLDEN ROSE

  Razem pięć lat - 3.10
 14. RYNEK SZTUKI

  Dobre nastroje - 3.10
 15. I CO TERAZ?

  Widzi mu się - 23.10
 16. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  To już 600 lat - 24.10
 17. WIATR OD MORZA

  Wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać – 29.10
 18. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 31.10 – Jak doktor z doktorem
 19. W OPARACH WIZERUNKU

  Wrażenia i kreacje - 1.10
 20. NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

  Uniwersytet Trzeciego Wieku - 1.10