Established 1999

KONFEDERACJA LEWIATAN

14 czerwca 2016
Zaskakująca podwyżka

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wyniesie 2000 złotych brutto - zdecydował rząd na posiedzeniu we wtorek. To zaskakująco wysoka podwyżka – uważa Konfederacja Lewiatan.

5 maja 2016
Słono za wodę

Proponowane w projekcie nowej ustawy Prawo wodne stawki opłat za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków spowodują drastyczny, nawet kilkusetkrotny, wzrost obciążenia przemysłu spożywczego, a zwłaszcza branży napojowej (producentów wód, soków i napojów).

15 stycznia 2016
Unijna pomoc Muszyniance

W odpowiedzi na skargę złożoną przez Konfederację Lewiatan i Muszyniankę, Komisja Europejska przedstawiła Słowacji zarzuty formalne w sprawie naruszenia unijnej swobody przepływu towarów.

27 października 2015
Powyborcze oczekiwania przedsiębiorców

Mamy nadzieję, że po karnawale kampanii wyborczej, która rządzi się swoimi prawami, nastąpi  czas pracy. Przed Polską stoją wielkie wyzwania, m.in. sformułowanie wieloletniej strategii polityki przemysłowej, czy zapewnienie równowagi finansów publicznych. Pracodawcy oczekują na jak najszybsze utworzenie rządu i expose premier.