Established 1999

BIBLIOTEKA DECYDENTA

1 marca 2019

Zdrada we własnych szeregach

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca, wydawnictwo patriotyczne „Fronda” przypomniało swoje książki, poświęcone tym formacjom.

Ta książka dotyczy agenturalnego osaczania oddziałów Żołnierzy Wyklętych przez informatorów ówczesnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Informacji Wojskowej, oraz przez penetrujące Polskę oddziały radzieckiego NKWD.

Mimo zdrady Polski przez zachodnich aliantów, tj. Amerykanów i Anglików, którzy uznali Europę Środkowo-Wschodnią za obszar wyłącznego operacyjnego działania ZSRR, dając Józefowi Stalinowi całkowitą swobodę w „rozprawianiu się” z „pańską Polską”, wiele oddziałów wojskowych, związanych z Rządem Londyńskim, nie podporządkowało się po zakończeniu działań wojennych tzw. władzy ludowej i kontynuowało walkę z wrogiem, do którego włączono ZSRR i polską bezpiekę.

Autor przypomina, że walka ta była wręcz beznadziejna; polskie siły bezpieczeństwa były wspierane przez nieograniczone liczbowo formacje radzieckie, a oddziały żołnierzy wyklętych były wspierane tylko przez pewne grupy ludności polskiej i znajdowały oparcie w warunkach naturalnych, walka zbrojna była trudna i powodowała ofiary. Stąd siły bezpieczeństwa włączyły do akcji agenturę, która dość skutecznie penetrowała walczące przeciwko nim, polskie oddziały. Z reguły, agentami bezpieki byli dawni akowcy i nsz-towcy, których nieustraszona działalność w czasie niemieckiej okupacji była znana przez dowództwo żołnierzy wyklętych i samych bojowników.

W książce przedstawiono sześciu agentów i agentek (wszyscy wymienieni z nazwiska); można bez trudu założyć, że w rzeczywistości było ich znacznie więcej. Autor opisał jedynie przypadki, które poznał głównie z lektury materiałów Instytutu Pamięci Narodowej.

Motywy działania agentów były różne: próba ukrycia kolaboracji z Niemcami, o której wiedzieli bezpieczniacy, po zemstę osobistą i wysiłki zaistnienia, a nawet interes materialny. Trzeba przyznać, że wszelkie akcje agenturalne były dobrze przygotowane i skuteczne, a agenci bezpieki nie ponieśli później żadnej odpowiedzialności, już w wolnej Polsce.

Książkę wzbogacają fotokopie oryginalnych dokumentów, raportów oraz zdjęcia.

Trzeba tę książkę przeczytać, by wiedzieć, jak wyglądała i jak była trudna i bezwzględna „polska wojna domowa”.

                                                                                                 Jacek Potocki

Szymon Nowak. „Zdrajcy wyklętych”. Wydawnictwo „Fronda”, Warszawa 2017

W wydaniu nr 208, marzec 2019, ISSN 2300-6692 również

 1. WIATR OD MORZA

  Fort Trump
 2. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Bezlitośni banksterzy
 3. LEKTURY DECYDENTA

  O Polsce w II wojnie światowej
 4. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Kolejny seryjny morderca
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Prawda o bezpieczeństwie Polski
 6. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Po szczycie Trump - Kim
 7. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Sprawdzian honoru
 8. WIATR OD MORZA

  Belka
 9. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Rzeczpospolita partyjna
 10. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Zdrada we własnych szeregach