Established 1999

ARCHITEKT WSZECHŚWIATA

30 listopada 2014

W krzywym zwierciadle historii - 1.12

Na koniec roku 2014 przypada 511. rocznica narodzin Nostradamusa, Francuza z Prowansji (Michel de Nostredame ur. 14.12.1503 w Saint-Remy, zm. 2.07.1566 w Salon-de-Provence) oraz 109 rocznica narodzin Klimuszki, Polaka z Podlasia (Andrzej Czesław Klimuszko ur. 23.08.1905 w Nierośnie, zm. 25.08.1980 w Elblągu), niezwykłych proroków i wizjonerów przyszłości. Aby poznać i zrozumieć przyszłość należy nie tylko właściwie ocenić zagrożenia niesione przez teraźniejszość lecz przede wszystkim odkryć i zrozumieć przeszłość – pisze Andrzej Zientara.

Czasy współczesne


Europa, kontynent dwóch straszliwych wojen światowych, staje obecnie przed nowymi wyzwaniami. Nadchodzą trudne i niebezpieczne czasy. Ideologia i religia walczą o wpływy na świecie, o jego zawładnięcie, rozwijają się czarne, czerwone i żółte sztandary. Zaczyna wiać zgrozą, a totalitaryzm, fanatyzm i terroryzm rosną w siłę i zagrażają demokracji, trwa konfrontacja na polu narodowościowym oraz cywilizacyjnym. Napięcia społeczne, konflikty między plutokracją oraz prekariatem osiągają punkty krytyczne. Coraz wyraźniejsza i pilniejsza jest potrzeba zmian, konieczność stworzenia nowego ładu na świecie. Niepewność co do przyszłości, brak jednoznacznych odpowiedzi jak żyć powoduje zwrot ku wróżbitom i jasnowidzom.


W takim momencie warto przypomnieć sobie postać Nostradamusa i Klimuszki, dwóch najciekawszych proroków, spośród wszystkich znanych światowych wizjonerów. Dzieli ich wszystko, poziom wykształcenia, zawód który wykonywali, a przede wszystkim czasy historyczne, w których przyszło im żyć. Łączy ich oddanie sprawom ludzkim, aktywność w udzielaniu pomocy cierpiącym oraz zdolności jasnowidzenia.


Przyszłość


Poprzez głoszone oraz spisane wizje Nostradamus i Klimuszko określają przyszłość, wieszczą między innymi wybuch III wojny światowej w Europie, dramatyczne starcia narodów w XXI wieku. Wskazują także, że nie wszystko jest ostateczne, że nowy porządek który nastąpi po zniszczeniach wojennych, kataklizmach oraz katastrofach geofizycznych przyniesie dobro. Zapanuje harmonia i pokój, ludzie będą ze sobą współpracować na rzecz pokoju oraz budowania nowej, mądrej cywilizacji.


Widzą w tym dziele szczególny udział słowiańskiej Polski, która będzie wielkim i demokratycznym krajem. Będzie promieniowała wolnością na nową, odrodzoną Europę i przyjmie pod swoje „skrzydła” każdego, kto będzie potrzebował pomocy.


Podobnie przyszłość Europy, to jest wybuch III wojny światowej i stan po niej, postrzega wielu innych mistyków, wśród nich: Teresa Neumann (1898-1962) i Jeane Dixon (1904-1997). Czytając wszystkie przepowiednie można domniemywać, że użyta będzie technologia wojskowa, która doprowadzi do kataklizmów oraz katastrof na ziemi, do jej zniszczenia. Wizjonerzy Nostradamus i Klimuszko sugerują przyszłym pokoleniom, że dla uniknięcia zagłady zmianie ulec musi porządek i ład cywilizacyjny na naszej planecie. Uważają, że ostateczne doprowadzenie przez ziemian do triumfu życia nad niebytem tak poszerzy ich świadomość, że odnajdą wieki temu zapomniane, swoje miejsce we wszechświecie wśród wysoko rozwiniętych cywilizacji kosmicznych.


Nostradamus – proroctwa


Nostradamus od początku wyróżniał się inteligencją, znał kilka języków obcych, rozumiał wyższą matematykę, posiadał doktorat z medycyny. Zasłużył się udzielając pomocy lekarskiej mieszkańcom południowej Francji w czasie epidemii dżumy. Pod koniec swojego życia aktywnie interesował się astronomią oraz astrologią. Obserwując gwiazdy i ich ruch na nieboskłonie oraz sposób zachowania przepowiadał przyszłość. Nostradamus sporządzając notatki pisał czterowierszami, które znane są jako Centurie. Są to nieuporządkowane chronologicznie zapisy zawierające wiele metafor i odniesień do Biblii, co bardzo utrudnia ich zrozumienie i interpretację.


Jego proroctwa sięgają 3797 roku, a w obawie przed prześladowaniami ze strony Kościoła pisane były w różnych językach. Przygotowywał do druku kalendarz astrologiczny „Centuries Astrologiques”, a w 1556 roku wydał dzieło „Les Prophecies”. Wizje Nostradamusa powstawały z wykorzystaniem odmiennych stanów świadomości, widzenia paranormalnego. Aby wywołać taki stan umysłu korzystał ze specjalnej metalowej kapsuły o kształcie wydłużonej elipsy (forma zbliżona do zwierciadła wklęsłego). Przewidując przyszłość zamykał się w niej i wykorzystując połączenia telepatyczne z obcymi źródłami energetyczno-informacyjnymi przenosił swój umysł w czasie. Dla Europy, w XXI wieku, Nostradamus prorokował konfrontację cywilizacji zachodniej z Kalifatem Wielkiego Talibanu:


* Wielkie ogniste zdobyczne grzyby, świetliste strzały spadając z nieba będą towarzyszyły jego zwycięskiemu pochodowi, Wojna! Wojna! przybędzie do dumnych i chorych republik zachodu”, centuria I.13.


Pisał, że III wojna światowa potrwa 27 lat, ale Polska tak bardzo na niej nie ucierpi:


* Kraj Jagiellonów powstanie z kolan, zastąpi na wschodzie Wielkiego Rusa, razem z Francją w wielkim przymierzu, po wojnie rządzić będzie Europą”, centuria IX.44,48.


Klimuszko – proroctwa


Klimuszko po ukończeniu gimnazjum we Lwowie udał się do Krakowa, gdzie w zakonie św. Franciszka otrzymał święcenia kapłańskie. Od dziecka interesował się ziołolecznictwem, w której to dziedzinie osiągnął poziom mistrzowski. Od zawsze bardzo był wrażliwy na cierpienia drugiego człowieka. Dużą popularność osiągnął jako skuteczny jasnowidz i parapsycholog, który potrafił odczytać z fotografii historie i los człowieka. W dziedzinie poszukiwania zaginionych osób aktywnie współpracował z władzami wielu krajów. Pomógł odnaleźć porwaną Patty Hearst, wnuczkę i dziedziczkę fortuny amerykańskiego magnata prasowego. Przyczynił się do odnalezienia zwłok, porwanego przez terrorystów z Czerwonych Brygad, włoskiego premiera Aldo Moro. Przewidział czas śmierci Prymasa Polski Augusta Hlonda oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Niektóre swoje proroctwa i wizje opisał w książce pt „Moje widzenie świata”. Dla Europy, w XXI wieku, Klimuszko prorokował wielka wojnę, która jednak ominie Polskę:


* Będzie jakaś wojna w Europie, ale to nie przejdzie przez teren Polski”


* Rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy Potop! Wychlupnie do środka Hiszpanii! Zatopi włoski but, aż po rzekę Pad”


* Nasz naród powinien z tego wyjść nie najgorzej. Może pięć, może dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi”


* Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie uhonorowana tak wysoko, jak żaden kraj w Europie. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym”


Wiedza dotychczasowa


Według obecnie obowiązującej wykładni historycznej pierwsze ziemskie społeczeństwo powstało w Mezopotamii (Sumerowie), siedem tysięcy lat temu. A co było 10, 50, 100 tysięcy lat temu, czy na ziemi nie było wcześniej żadnej wysoko rozwiniętej cywilizacji?


Według niektórych badaczy historia cywilizacyjna ziemi, zaczyna się kilkaset tysięcy lat temu, gdy naszą planetę zasiedlają przybysze z innych galaktyk. Ingerują oni biologicznie, duchowo i technicznie w życie pierwotnych mieszkańców ziemi. Wśród nich najbardziej tajemniczym i niezwykłym rodem świata byli Słowianie, ich pochodzenie owiane jest mgłą tajemnicy. Cywilizacja Słowian może liczyć kilkadziesiąt tysięcy lat i ma swe prapoczątki na wielkim obszarze ciągnącym się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Poprzez rozległe migracje zbudowała podstawy rozwoju w Europie i Azji.


Od dłuższego czasu międzynarodowe zespoły naukowe prowadzą badania nad kodami genetycznymi mieszkańców naszej planety. Bada się chromosomalnego „Adama” (Y-DNA) i mitochondrialnej „Ewy” (mt-DNA). Genetycy posługują się pojęciem haplogrupa, która określa stopień pokrewieństwa, dziedziczenie po matce mt-DNA oraz po ojcu Y-DNA. Badania umożliwiają wskazanie obszaru pobytu, rozpoznanie dawnych tras oraz zasięgu migracji rodu ludzkiego. Haplogrupa R1a jest identyfikowana jako ród prasłowiański i stanowi prapoczątek jej etnosu. Wśród ludzi obecnie zamieszkujących obszar pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym haplogrupa R1a osiąga najwyższy poziom nasycenia, występuje u 50 procent populacji. Modyfikacja genetyczna R1b, wywodząca się wprost z R1a, występuje na terenie Europy Zachodniej, basenu Morza Śródziemnego oraz częściowo Indii. Wszystko wskazuje na to, że obecna populacja europejska to potomkowie starożytnego rodu słowiańskiego.


Nostradamus i Klimuszko w swoich wizjach o III wojnie światowej wskazali, że po jej zakończeniu słowiańska Polska będzie źródłem wolności i demokracji. Polacy zbudują kraj ludzi zjednoczonych moralnie w różnorodności potrzeb, oczekiwań i zachowań. Warszawa będzie stolicą Stanów Zjednoczonych Europy i tam po zakończeniu wojny podpisany zostanie pokój. Proroctwa Nostradamusa i Klimuszki wpisują się w prehistoryczne i historyczne dzieje oraz kulturowe dziedzictwo Słowian. Jakby wiedzieli oni, że Polska i Polacy są właściwi do zbudowania nowego ładu w Europie, do ustanowienia porządku opartego na tolerancji i pokojowej koegzystencji narodów.


Przeszłość


Po sięgnięciu do źródeł prehistorycznych w tym starożytnych ksiąg, legend oraz mitów, wciąż znajdowanych niezwykłych artefaktów, najnowszych osiągnięć naukowych, nabywamy nową wiedzę. Ten stan rzeczy wymaga innego spojrzenia na historię cywilizacji ziemskiej. Traktowanie wybiórczo osiągnięć archeologicznych, wprowadzanie zakazów publikowania niewygodnych religijnie i rasowo odkryć prowadzi do zakłamywania historii.


Tak zwana zakazana archeologia musi odzyskać należne jej miejsce i stać się ważnym elementem współczesnej wiedzy o prehistorii. Tym bardziej, że najnowsze badania i odkrycia w dziedzinie astrofizyki, astronomii, genetyki i geofizyki wciąż zaskakują. Pojawia się coraz więcej pytań, na które nie znajdujemy odpowiedzi. W publikacjach coraz częściej pojawiają się informacje o prehistorycznych cywilizacjach, które zasiedlały ziemię już od 100-200 tysięcy lat temu. Ujawnienie faktów z obszaru zakazanej archeologii oraz ponowne, rzetelne zbadanie treści zawartych we wszystkich starożytnych źródłach pozwoli na odkrycie dotychczas zakrytego.


Rzetelnych badań, jak najdalszych od ideologii religijnych, rasowych oraz fanatyzmu, wymagają trzy prehistoryczne cywilizacje: Oceanu Atlantyckiego (Atlantyda), Europy (Tartaria) oraz Oceanu Spokojnego (Lemuria). Nad nowymi informacjami o historii i wielkości kulturalnej Słowian też nie można przejść obojętnie. Według niektórych przekazów ród słowiański zasiedlał Europę już ok. 40 tysięcy lat temu i żył w ramach Królestwa Słowiańskiej Tartarii. Informację o istnieniu Tartarii, praojczyzny współczesnych Słowian, przede wszystkim Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Czechów i Słowaków, można znaleźć między innymi w:


1) Słowiańsko-Aryjskich Wedach, prastarych księgach spisanych 40 tysięcy lat temu. Niektóre informacje zawarte w Wedach, znalazły się w książkach Czesława Białczyńskiego, polskiego pisarza i scenarzysty, (1952 – …) opublikowanych pod wspólnym tytułem „Mitologia słowiańska”.


2) Wpisie do pierwszej edycji encyklopedii brytyjskiej z 1771 roku, (Encyclopedia Brytanika, tom III, Edynburg) oraz w innych średniowiecznych publikacjach encyklopedycznych.


3) Na wielu średniowiecznych mapach, między innymi u Gerharda Merkatora (1512 – 1594), flamandzkiego geografa i matematyka, twórcy atlasu i wynalazcy spłaszczonej mapy świata czyli wielokątnego odwzorowania walcowego.


Podsumowanie


Człowiek powinien się lękać przede wszystkim pewności, że ma pewność, bo przeważnie błądzą ci którzy zawsze mają pewność”, ks. Józef Tischner (1931 – 2000) polski teolog, filozof i etyk. Wątpliwości, pytań związanych z przeszłością oraz przyszłością było, jest i będzie zawsze bardzo dużo. Jeżeli nie znajdujemy dostatecznie wiarygodnej i jednoznacznej odpowiedzi pozostaje tylko wiara. Każdy człowiek posiada wewnętrzną potrzebę zakotwiczenia w czasie i miejscu. Określenia skąd pochodzi, dokąd zmierza, jaka jest jego przyszłość i cel istnienia. Potrzeba ta staje się coraz bardziej paląca, bo żyjemy w czasach niespokojnych i groźnych. W ramach jednej globalnej ludzkości wspartej na współczesnej, wysoko postawionej technice i technologii cywilnej oraz wojskowej.


Jak w takich czasach żyć godnie, bezpiecznie i wspólnie? Moim zdaniem jedyną właściwą drogą jaką musi obecnie podążać ludzkość, to przede wszystkim odkrywanie prawdy o sobie. Także historycznej, nawet gdyby była ona religijnie i rasowo trudna do zaakceptowania oraz podważałaby oficjalnie głoszone dzieje świata.


Badania kosmosu trwają, poszukiwane są planety, na których może istnieć życie i mogą funkcjonować obce cywilizacje. Kryterium poszukiwań może spełniać odkryta w 2012 roku planeta typu ziemskiego Alfa Centauri Bb. Okrąża ona gwiazdę Alfa Centauri B, która w konstelacji Centaura jest składnikiem potrójnego systemu gwiazd znajdujących się najbliżej Ziemi.


Wśród popularnych koncepcji o powstaniu życia na ziemi oprócz ewolucjonizmu i kreacjonizmu, prawo bycia zdobywa hipoteza kosmicznej kierowanej panspermii. Za koncepcją istnienia „obcych-demiurgów”, którzy „zasiali” życie na ziemi i je potem genetycznie udoskonalali, opowiadał się między innymi Francis Harry Crick (1916 – 2004) biochemik, biolog molekularny, noblista i współodkrywca struktury DNA. Pomimo, że istnieją realne przesłanki wskazujące na możliwość katastrofalnego wybuchu III wojny światowej, nie musi ona spowodować zagłady ludzkości. Zadbają o to nie tylko Ziemianie, którzy nie chcą odchodzić w niebyt, ale przede wszystkim architekt wszechświata czyli świadoma swego istnienia energia kreująca czas i przestrzeń. Nie jest ona zainteresowana zniszczeniem Ziemi i wytrąceniem jej z obecnej orbity. Mogłoby to zaburzyć równowagę statyczną oraz dynamiczną w kosmosie. Taki stan rzeczy zagroziłby istnieniu życia na planetach wszechświata.


ANDRZEJ ZIENTARA

W wydaniu nr 157, grudzień 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Ikona - 22.12
 2. TP NR 51-52, PŁYTA DVD

  Ks. Boniecki komentuje Biblię - 18.12
 3. IMR ADVERTISING BY PR

  Gotowe na Sylwestra, edycja 5 - 17.12
 4. WIATR OD MORZA

  Życzenia dla Jarosława K. - 30.12
 5. KONIEC UNII EUROPEJSKIEJ?

  Obywatele głosu nie mają - 16.12
 6. DIAMENTY JEDNAK SĄ WIECZNE

  Nadchodzą jeszcze lepsze czasy - 12.12
 7. TP NR 51-52

  Trzy ucieczki Boga - 16.12
 8. SZTUKA KOMIKSÓW

  To był świetny rok - 8.12
 9. KRONIKA BYWALCA

  Kolędy u Anglików - 17.12
 10. ANGLIK IN POLAND

  Szlachetna grafomania - 3.12
 11. I CO TERAZ?

  Byle przeczekać - 16.12
 12. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Gruzja sama sobie poradzi - 8.12
 13. LEKTURY DECYDENTA

  Geniusz pamięci - 18.12
 14. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Środa, 31.12 – Od Annasza do Kajfasza
 15. W OPARACH WIZERUNKU

  Problemy samookreślenia - 1.12
 16. ARCHITEKT WSZECHŚWIATA

  W krzywym zwierciadle historii - 1.12