Established 1999

AKADEMIA LOBBINGU

3 marzec 2014

Są jeszcze miejsca - 3.03

Kolegium Ekonomiczno-Społeczno proponuje Państwu możliwość poszerzenia swojej wiedzy na Studiach Podyplomowych Akademia Lobbingu.

Propozycję tę kierujemy przede wszystkim do kadry zarządzającej i specjalistycznej przedsiębiorstw. Zarządzanie procesami w działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców umiejętności prowadzenia działań lobbingowych w skali lokalnej i ponadlokalnej.


                  


Naszym głównym celem jest poprawa świadomości przedsiębiorców dotyczącej możliwości kształtowania prawa poprzez lobbing (prawidłowo rozumiany jako „każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa”, za: Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 7 lipca 2005). U podstaw pomysłu Studiów znajduje się dążenie do pobudzenia aktywności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach dotyczącej optymalizacji tworzonego prawa i regulacji.


 


Dzięki uczestnictwu w Studiach, słuchacze poznają mechanizmy i zasady prowadzenia skutecznych działań lobbingowych na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym, poznają głównych aktorów prowadzących takie działania.


 


Wykładowcami na studiach będą naukowcy SGH, autorzy publikacji naukowych o tematyce lobbingu oraz praktycy w zakresie lobbingu: zawodowi, zarejestrowani lobbyści, lobbyści organizacji gospodarczych (m.in. BCC, PKPP Lewiatan), organizacji branżowych, związków zawodowych; przedstawiciele administracji publicznej think tanków (m.in. Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego), jak i organizacji pozarządowych.


 


Program studiów będzie realizowany przez dwa semestry plus obrony prac – łącznie 170 godziny zajęć (14 zjazdów merytorycznych, 15 zjazd – obrony prac weekendowych, realizowanych co dwa tygodnie: sobota, niedziela w godz. 9.00 – 16.30).


Zajęcia będą się odbywały w budynku SGH. Studia obejmować będą wykłady monograficzne oraz zajęcia warsztatowe. Konsultacje: w formie tradycyjnej i on-line. Zajęcia dydaktyczne będą wykorzystywać metody interaktywne (analizy studiów przypadków, gier symulacyjnych, ćwiczenia i zadania do pracy w grupach).


Czesne płatne jednorazowo wynosi 6.900 zł.


 


Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Akademia Lobbingu” jest dr Małgorzata Molęda-Zdziech, ISM KES SGH, e-mail: mmoled@sgh.waw.pl.


 


Dr Małgorzata Molęda-Zdziech jest autorką i współautorką wielu publikacji dotyczących lobbingu a także mediów, m.in. „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu”, OE, Kraków 2006; „Lobbing w Unii Europejskiej”, ISP Warszawa 2002, redaktorem naukowym „Sekrety lobbingu” (M. Clamen, tłum. A. Janowska, A. Kunh-Kinel). Ostatnio opublikowała „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, Warszawa 2013. Członkini zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Od 2006 roku jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji eksperckiej Stowarzyszenia Europa (Association Europa), od 2009 roku uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego.


 


Sekretarzem studiów pani Małgorzata Madej, e-mail: mmadej@sgh.waw.pl tel. 22 564 91 22, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16.00.


 


Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, programu Studiów, warunków zaliczenia znajdują się pod linkiem: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=13&ST=podyplomowe


 


Zapraszamy !


 


Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania studiów w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 30 słuchaczy. W takim przypadku, wniesione przez zgłoszonych uczestników opłaty zostaną im zwrócone na podane przez nich konto w banku.

W wydaniu nr 148, marzec 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. SZTUKA RZĄDZI FINANSAMI

  Najdrożsi artyści świata - 18.03
 2. ŚNIADANIE PRASOWE W IMR

  Zabawa kolorami Golden Rose - 18.03
 3. IMR ADVERTISING BY PR

  Umowa z "Joanną" - 10.03
 4. GPW W WARSZAWIE

  Największa akcja edukacyjna - 10.03
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Cesarzowa Europy - 26.03
 6. MY A SPRAWA UKRAIŃSKA

  Obłuda, brak wyobraźni i odpowiedzialności - 10.03
 7. INWESTYCJE W WHISKY

  Kosztowny wybór - 5.03
 8. TP nr 13/2014

  Chleb, Polacy i Ukraińcy - 27.03
 9. FASCYNACJA MOTOCYKLOWA cz. 4

  Zloty, podróże, imprezy - 4.03
 10. AKADEMIA LOBBINGU

  Są jeszcze miejsca - 3.03
 11. SZTUKA KOMIKSU

  Bawi i potrafi zarabiać - 3.03
 12. Z KRONIKI BYWALCA

  Bliska współpraca - 24.03
 13. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Poniedziałek, 31.03 – Stare newsy
 14. SZTUKA MANIPULACJI

  Przewrotna obstrukcja - 3.03
 15. I CO TERAZ?

  Cytat - 3.03
 16. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Trzeba było pomyśleć dwa razy - 17.03
 17. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Nieco odtajniona CIA - 26.03
 18. 49 WOJEWÓDZTW

  Pomysł słuszny, czy nie? - 3.03