Established 1999

AKADEMIA LOBBINGU

4 lutego 2014

SGH zaprasza - 4.02

Kolegium Ekonomiczno-Społeczno proponuje Państwu możliwość poszerzenia swojej wiedzy na Studiach Podyplomowych Akademia Lobbingu.

Propozycję tę kierujemy przede wszystkim do kadry zarządzającej i specjalistycznej przedsiębiorstw. Zarządzanie procesami w działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców umiejętności prowadzenia działań lobbingowych w skali lokalnej i ponadlokalnej.


                  


Naszym głównym celem jest poprawa świadomości przedsiębiorców dotyczącej możliwości kształtowania prawa poprzez lobbing (prawidłowo rozumiany jako „każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa”, za: Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 7 lipca 2005). U podstaw pomysłu Studiów znajduje się dążenie do pobudzenia aktywności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach dotyczącej optymalizacji tworzonego prawa i regulacji.


 


Dzięki uczestnictwu w Studiach, słuchacze poznają mechanizmy i zasady prowadzenia skutecznych działań lobbingowych na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym, poznają głównych aktorów prowadzących takie działania.


 


Wykładowcami na studiach będą naukowcy SGH, autorzy publikacji naukowych o tematyce lobbingu oraz praktycy w zakresie lobbingu: zawodowi, zarejestrowani lobbyści, lobbyści organizacji gospodarczych (m.in. BCC, PKPP Lewiatan), organizacji branżowych, związków zawodowych; przedstawiciele administracji publicznej think tanków (m.in. Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego), jak i organizacji pozarządowych.


 


Program studiów będzie realizowany przez dwa semestry plus obrony prac – łącznie 170 godziny zajęć (14 zjazdów merytorycznych, 15 zjazd – obrony prac weekendowych, realizowanych co dwa tygodnie: sobota, niedziela w godz. 9.00 – 16.30).


Zajęcia będą się odbywały w budynku SGH. Studia obejmować będą wykłady monograficzne oraz zajęcia warsztatowe. Konsultacje: w formie tradycyjnej i on-line. Zajęcia dydaktyczne będą wykorzystywać metody interaktywne (analizy studiów przypadków, gier symulacyjnych, ćwiczenia i zadania do pracy w grupach).


Czesne płatne jednorazowo wynosi 6.900 zł.


 


Kierownikiem Studiów Podyplomowych Akademia Lobbingu jest dr Małgorzata Molęda-Zdziech, ISM KES SGH, e-mail: mmoled@sgh.waw.pl.


 


Dr Małgorzata Molęda-Zdziech jest autorką i współautorką wielu publikacji dotyczących lobbingu a także mediów, m.in. „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu”, OE, Kraków 2006; „Lobbing w Unii Europejskiej”, ISP Warszawa 2002, redaktorem naukowym „Sekrety lobbingu” (M. Clamen, tłum. A. Janowska, A. Kunh-Kinel). Ostatnio opublikowała „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, Warszawa 2013. Członkini zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Od 2006 roku jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji eksperckiej Stowarzyszenia Europa (Association Europa), od 2009 roku uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego.


 


Sekretarzem studiów pani Małgorzata Madej, e-mail: mmadej@sgh.waw.pl tel. 22 564 91 22, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16.00.


 


Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, programu Studiów, warunków zaliczenia znajdują się pod linkiem: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=13&ST=podyplomowe


 


Zapraszamy !


 


Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania studiów w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 30 słuchaczy. W takim przypadku, wniesione przez zgłoszonych uczestników opłaty zostaną im zwrócone na podane przez nich konto w banku.

W wydaniu 147, luty 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. PRZED WYBORAMI

  Praca w europarlamencie - 24.02
 2. ZNACZKI JAKO INWESTYCJA

  Zagraniczne, ale nie polskie - 18.02
 3. DONALD TUSK NA PRIMA APRILIS

  Emerytalne zrób to sam - 14.02
 4. MOTORYZACJA

  Polska częściami zamiennymi stoi - 13.02
 5. DOCHODOWA NUMIZMATYKA

  25 lat Wiedeńskiego Filharmonika - 13.02
 6. POLAK BUDUJE

  Na własną rękę - 13.02
 7. ZAPROSZENIE

  Do Akademii Lobingu - 11.02
 8. TYGODNIK POWSZECHNY

  Numer 8 - 24.02
 9. Z KRONIKI BYWALCA

  Stara Albania na fotografii - 13.02
 10. FASCYNACJA MOTOCYKLOWA cz. 3

  Świat stoi otworem - 11.02
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Lista Forsytha - 10.02
 12. 95 LAT SEJMU

  Wielkie święto narodu - 10.02
 13. DYSKUSJA W SGH

  Kobiety w lobbingu - 7.02
 14. AKADEMIA LOBBINGU

  Nowa inicjatywa edukacyjna
 15. AKADEMIA LOBBINGU

  SGH zaprasza - 4.02
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Samobójca - skrytobójca - 19.02
 17. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piatek, 28.02 – Lobby sprzeciwu
 18. SZTUKA MANIPULACJI

  Przewrotna retoryka - 3.02
 19. I CO TERAZ?

  Sorry - 4.02
 20. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Olimpiada należy do całej ludzkości - 17.02