Established 1999

AKADEMIA LOBBINGU

27 stycznia 2014

Nowa inicjatywa edukacyjna - 27.01

Kolegium Ekonomiczno-Społeczno proponuje Państwu możliwość poszerzenia swojej wiedzy na Studiach Podyplomowych „Akademia Lobbingu”.

Propozycję tę kierujemy przede wszystkim do kadry zarządzającej i specjalistycznej przedsiębiorstw. Zarządzanie procesami w działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców umiejętności prowadzenia działań lobbingowych w skali lokalnej i ponadlokalnej.


              


Naszym głównym celem jest poprawa świadomości przedsiębiorców dotyczącej możliwości kształtowania prawa poprzez lobbing (prawidłowo rozumiany jako „każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa”, za: Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 7 lipca 2005).  U podstaw pomysłu Studiów znajduje się dążenie do pobudzenia aktywności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach dotyczącej optymalizacji tworzonego prawa i regulacji.


 


Dzięki uczestnictwu w Studiach, słuchacze poznają mechanizmy i zasady prowadzenia skutecznych działań lobbingowych na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym, poznają głównych aktorów prowadzących takie działania. 


 


Wykładowcami na studiach będą naukowcy SGH, autorzy publikacji naukowych o tematyce lobbingu oraz praktycy w zakresie lobbingu: zawodowi, zarejestrowani lobbyści, lobbyści organizacji gospodarczych (m.in. BCC, PKPP Lewiatan), organizacji branżowych, związków zawodowych; przedstawiciele administracji publicznej think tanków (m.in. Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego), jak i organizacji pozarządowych.


 


Program studiów będzie realizowany przez dwa semestry plus obrony prac – łącznie 170 godziny zajęć (14 zjazdów merytorycznych, 15 zjazd – obrony prac weekendowych, realizowanych co dwa tygodnie: sobota, niedziela w godz. 9.00 – 16.30).


Zajęcia będą się odbywały w budynku SGH. Studia obejmować będą wykłady monograficzne oraz zajęcia warsztatowe. Konsultacje: w formie tradycyjnej i on-line. Zajęcia dydaktyczne będą wykorzystywać metody interaktywne (analizy studiów przypadków, gier symulacyjnych, ćwiczenia i zadania do pracy w grupach).


Czesne płatne jednorazowo wynosi 6.900 zł.


 


Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Akademia Lobbingu” jest dr Małgorzata Molęda-Zdziech, ISM KES SGH, e-mail: mmoled@sgh.waw.pl.


 


Dr Małgorzata Molęda-Zdziech jest autorką i współautorką wielu publikacji dotyczących lobbingu a także mediów, m.in. „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu”, OE, Kraków 2006; „Lobbing w Unii Europejskiej”, ISP Warszawa 2002, redaktorem naukowym „Sekrety lobbingu” (M. Clamen, tłum. A. Janowska, A. Kunh-Kinel). Ostatnio opublikowała „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, Warszawa 2013. Członkini zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Od 2006 roku jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji eksperckiej Stowarzyszenia Europa (Association Europa), od 2009 roku uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego.


 


Sekretarzem studiów pani Małgorzata Madej, e-mail: mmadej@sgh.waw.pl tel. 22 564 91 22, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16.00.


 


Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, programu Studiów, warunków zaliczenia znajdują się pod linkiem: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=13&ST=podyplomowe


 


Zapraszamy !


 


Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania studiów w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 30 słuchaczy. W takim przypadku, wniesione przez zgłoszonych uczestników opłaty zostaną im zwrócone na podane przez nich konto w banku.

W wydaniu 146, styczeń 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. CZAS TO PIENIĄDZ

  Inwestujcie w zegarki - 28.01
 2. AKADEMIA LOBBINGU

  Nowa inicjatywa edukacyjna - 27.01
 3. BUDUJ SIĘ, KTO MOŻE

  Dom w cenie mieszkania - 22.01
 4. OŚWIADCZENIE JURKA OWSIAKA

  Wyborcza chamówa - 22.01
 5. NIE SREBRO, NIE ZŁOTO LECZ 2 X P

  Dobre prognozy - 21.01
 6. ŻONGLOWANIE ZŁOTEM

  Kto manipuluje popytem? - 17.01
 7. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

  Kobiety lobbystki - 12.01
 8. WEJŚCIE SMOKA

  Ile wart jest Bruce Lee? - 10.01
 9. PR W PRAKTYCE

  IMR dłużej z Bieluchem - 9.01
 10. FASCYNACJA MOTOCYKLOWA cz. 2

  Bakcyl podróżowania - 9.01
 11. LEKTURY DECYDENTA

  KL Warschau - 9.01
 12. BLICHTR ZŁOTA SŁABNIE

  Najwięcej kupują Chińczycy i Hindusi - 3.01
 13. PROJEKT ROKU

  Syrena wynurzy się jako Meluzyna - 3.01
 14. DROGA DO BOGACTWA

  W co inwestować, a czego unikać w 2014 roku - 3.01
 15. SZTUKA - PODSUMOWANIE ROKU

  Rosły obroty, były rekordy - 3.01
 16. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 31.01 – Obrazy powstań
 17. SZTUKA MANIPULACJI

  Przewrotność - 2.01
 18. I CO TERAZ?

  Będzie, jak było - 2.01
 19. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Stop! Dziecko na drodze - 15.01
 20. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Kossak mało znany - 20.01