Established 1999

95 LAT SEJMU

10 lutego 2014

Wielkie święto narodu - 10.02

10 lutego 1919 r. o godz. 11.00, po 127 latach przerwy, na pierwsze posiedzenie zebrał się Sejm odrodzonej Rzeczypospolitej.

Ponieważ tradycyjne miejsce obrad sejmów polskich – Zamek Królewski – było zniszczone, wybrani w wyborach 26 stycznia 1919 r. posłowie zebrali się w gmachu dawnej szkoły dla szlachcianek – Maryjskiego Instytutu dla Panien w Warszawie przy ul. Wiejskiej.

Na obrady przybyli także członkowie rządu, z premierem i ministrem spraw zagranicznych Ignacym Janem Paderewskim na czele, oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

– Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień. W tej dziedzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem mówił otwierając obrady Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.

Marszałek Piłsudski zwrócił uwagę na wielkie zadania, jakie stoją przed posłami Sejmu Ustawodawczego reprezentującego obywateli kraju, który odzyskał niepodległość po wielu dziesiątkach lat niewoli. – Naród polski przez półtora wieku zmuszony był stosować się do praw narzuconych przez obcą przemoc. Nie mogąc normować swego życia według własnej woli, zatracił przez ten długi okres poczucie prawa, i wiarę we własne siły – przypomniał sprawującym mandaty poselskie. – Obdarzeni dziś zaufaniem narodu dać mu macie podstawy dla jego niepodległego życia w postaci prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej podstawie utworzycie rząd, oparty o prawa, przez wybrańców narodu ustanowione. Prawa, przez Was uchwalone, będą początkiem nowego życia wolnej i zjednoczonej Ojczyzny – apelował z trybuny sejmowej Józef Piłsudski.

Jak relacjonowali ówcześni kronikarze, kończąc swoje przemówienie marszałek Piłsudski powiedział do zgromadzonych parlamentarzystów: „Życząc Panom powodzenia w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy, ogłaszam pierwszy sejm wolnej i zjednoczonej Rzeczypospolitej Polskiej za otwarty (burzliwe oklaski) i powołuję najstarszego z Panów posła Ferdynanda Radziwiłła do objęcia tymczasowego przewodnictwa (oklaski i okrzyki): Niech żyje Piłsudski!”.

Dalszą część obrad prowadził jako marszałek senior Ferdynand Radziwiłł, były prezes Koła Polskiego w Reichstagu. Na tymczasowych sekretarzy powołał dwóch najmłodszych posłów: Mieczysława Niedziałkowskiego z PPS i ks. Zygmunta Kaczyńskiego z Chrześcijańskiej Demokracji.

Podczas pierwszego posiedzenia odczytano także tytuły 210 dekretów wydanych przez Naczelnika Państwa, a przedłożonych przez rząd Sejmowi do zatwierdzenia.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.40.

Cztery dni później, 14 lutego 1919 r., na pierwszego marszałka Sejmu wybrany został Wojciech Trąmpczyński, obecnie patron jednej z sal sejmowych w głównym gmachu Izby.

Zobaczcie zdjęcia:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=0C022D8008A68662C1257C7B00344047

W wydaniu 147, luty 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. PRZED WYBORAMI

  Praca w europarlamencie - 24.02
 2. ZNACZKI JAKO INWESTYCJA

  Zagraniczne, ale nie polskie - 18.02
 3. DONALD TUSK NA PRIMA APRILIS

  Emerytalne zrób to sam - 14.02
 4. MOTORYZACJA

  Polska częściami zamiennymi stoi - 13.02
 5. DOCHODOWA NUMIZMATYKA

  25 lat Wiedeńskiego Filharmonika - 13.02
 6. POLAK BUDUJE

  Na własną rękę - 13.02
 7. ZAPROSZENIE

  Do Akademii Lobingu - 11.02
 8. TYGODNIK POWSZECHNY

  Numer 8 - 24.02
 9. Z KRONIKI BYWALCA

  Stara Albania na fotografii - 13.02
 10. FASCYNACJA MOTOCYKLOWA cz. 3

  Świat stoi otworem - 11.02
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Lista Forsytha - 10.02
 12. 95 LAT SEJMU

  Wielkie święto narodu - 10.02
 13. DYSKUSJA W SGH

  Kobiety w lobbingu - 7.02
 14. AKADEMIA LOBBINGU

  Nowa inicjatywa edukacyjna
 15. AKADEMIA LOBBINGU

  SGH zaprasza - 4.02
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Samobójca - skrytobójca - 19.02
 17. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piatek, 28.02 – Lobby sprzeciwu
 18. SZTUKA MANIPULACJI

  Przewrotna retoryka - 3.02
 19. I CO TERAZ?

  Sorry - 4.02
 20. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Olimpiada należy do całej ludzkości - 17.02